SMLUVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Ordinace pro Vás s.r.o. je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven:

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 111
Vojenská zdravotní pojišťovna 201
Oborová zdravotní pojišťovna 207
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211